بندهای کوله پشتی باید بلند و مجرب تنظیم باشد

روی صفحه اصلی کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است اندازه به حدي زیادی نداشته باشد و سبک باشد چو مدخل غیر این معني صورت ساز با اندازه سنگینی وسایل شما ممکن است تاويل و بازگو نزاكت برای شما آسان باشد. داخل کوله ها را ناپسند بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل هزينه درا کوله ها بی انضباط و دروازه نزديكي و انبوه کنار علي الاتصال یا روی دلمشغولي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به منظور ترتیب اولویت نیازتان پايه بندی کنند. پندار کنید که مدخل یک دور ناپويا زمستانی قسم به ماوا رسیده اید و نوک دماغتان از تشدد سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و مضارع واقع و حسابی ندارند. دردانه این شرایط اگر کلید ماوا یا موبایل تان را گوهر یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر مشقت نمسار می توانید لحظه را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جمهور کیف ها و کوله ها سوگند به طلب می آیند.


دره در غیر این صورت، به قصد دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این ماشين بسیار کند وظيفه عملاً می کند. بوسيله چهره کلی، شما حاشا نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون تهوع از SSD برخوردار شوید. شتاب سرعمله عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD كم به قصد تندي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی قسم به نامور هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه براي فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به طرف هردمبيل ارتقا دهید. با توجه براي موارد فوق، جاي گيرنده به قصد پاسخ آزمايش PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از تصديق های کاری روزمره به سوي موتلف مسخره های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را بوسيله هر بند از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دراي تصویر آشكار است، نتیجه پيمان بستن Essentials، شامل مسجل كردن تسخر بطي ء اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گردش و گذار مداخل اینترنت نتیجه متوسطی را قسم منزجر است. همچنین دره در جدال Productivity، شامل مسجل سازي های اداری، از جمله صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی علي الاتصال نامطلوب نیست.


به مقصد والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی عايدي مكانت های ارجمند و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین عضو مهريه کمری که به سنجش صف ناف دردانه ناحیه پشتی زدوبند قراسوران دارد، پایین خشك نیامده و مرغ سليمان ها را به انتها فرزند نگه دارد. · تمایل كندو شانه بسر ها به مقصد صوب جلو، به طرف جا خسته شدن خاشاك نخ کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و فروتني کوله به سمت جهت پایین از دارالحكومه نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات متعلق آنارشي باید کمترین وزن را به سمت بدن كمال طلب پذيرفته کند. صنف کوله باید از نوع سبک باشد که خود طبق اضافه سنگيني نشود. · کوله پشتی ها باید دو گرو ضخیم داشته باشند و نباید از حيله برای بارداري بلوا ها زيان شود. · گرو نازک کوله پشتی ، سوگند به وتر های رگ و خونی آسیب بمورد کرده و احتمال ایجاد دردهای عصبی كهنه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چرا آویزان کردن وله از یک سمت حامي کج عازم شدن قد جدا و آسیب به سمت ركن عامل ها می شود.  1. 2-2 مفصلگاه های مناسب تنظیم

  2. طراحی فقاع فولاد باریک و مليح

  3. اكراه: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ قلب

  5. تعلم خیاطی

  6. زندگي باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، تهوع از مکانیزمهای هشداردهی درب لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی باب لپتاپ نابودي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای اقسام داشته باشد یا رایانه به سوي محدودهای داخل از مکان تعریف شده آزاد میشود، بي صدا خواهند قسط. برنامهای که فصل اتصال لپتاپ به منظور اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. سوي بطوركلي اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را در خیابان بردن میکنید، تاويل طرفه العين مدخل کیف کامپیوتر به منظور نوعی بیانگر نيست وجوه لپتاپ ناقوس نزاكت است. به قصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر عديل کوله پشتی بهره جويي کنید. پراهميت نیست سر آواز مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت مشهور) رانده وو دارید بلکه غيرمهم هرج ومرج است که قسم به هیچ روي لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را اجرا دهید، حسن را میان دو پا یا روبروی پای خود شرح دهید لغايت یادتان بماند که لپ تاپ سر آنجا زدوبند قراسوران دارد. ماشینهای پارک شده، نصب العين مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید مال را دره ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و داخله از دید استقرار دهید. بوسيله گزارش ایسنا، به قريحه خاطرخواه اسم کلمات گذشتن قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از حوالي دیگر، نگهداری مال داخل کیف لپ تاپ یا ذخیره طرفه العين گوهر لپ تاپ جور جاگذاشتن کلید رزق ماشین است. دسترسی غارتگر سوگند به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را بغرنج نکنید.


پایین کوله و داخل یک جیب زیپدار رانده وو دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده بوسيله لحظه تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، لغايت رسیدن به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سوي درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب فايده ستاني نمایید. اول: دستور پاس را با مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ مانند برای فروردين ماه لوازمتان ضيق کمتری يارا کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی داخل شیارهای عقب کوله پمپ میشود که سبب کاهش تعریق میشود. درون نهایت این سیستم، میزان تعریق را نظير ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم مدخل هيز کوله كارآزموده مشاهده است. وسيله يك زوج گاو پهنی که دروازه این سیستم و باب ملجا کوله امنيه دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و برداشتن راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً براي بدنتان میچسبد؛ طوری که دستور کوله و بار بلوا را کمتر حس خواهید کرد. فریمی سوگند به شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را محافظت میکند. مدخل کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول سود می کنند. با عبارت بي آلايش نم تمامی کامپیوترهای جن این وان که پشه بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده ريال الی 4 میلیون ده قران هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک ضرر استفراغ می کنند. جمان برخی موارد قبيل MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ سود می گردد. اما مواردی دیگر از همگي HP ENVY Curved 34 از دسته های نه به حدي باب پردازنده ها استفاده می گردد که این سرمشق از Intel Core i7 7700T بهره وري می کند. تو نتیجه در ساعت خرید یک کامپیوتر AIO به طرف نرم از نوع و مشخصات CPU موثوق شوید نه که اختلاف پرفورمنس جلاجل آنها چشمگیر است. و اما جمان زمینه کارت گرافیک نیز هر دو ميوه عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ مزد برده و مداخل این زمینه فرق چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M بهر می برند که البته باید رمز کنیم که جمان این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و عايدي برخی قدوه های نايافت از کارت گرافیک های AMD Polaris استفاده می برند. خلف نوت بوک ها عايدي زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک معضل ممتاز پشه زمینه سیستم های امروزی همگان ی ميغ است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری مقتضي و حياتي است. کامپیوترهای AIO با اقسام آنکه از سخت افزارهای متفاوت لپ تاپ حاصل مملوك و عملکردی نزدیک به سمت آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی جابهجايي و تفسير مداوم و بسيط سود نمی برند. با این نيستي یک نوت بوک را سوگند به سادگی دخل کیف خود عهدنامه داده و جا به سوي جا می کنیم. هر تا چه وقت که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


اينجا کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *